2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Plan ve Bütçe Komisyonu Kararları
3-İmar ve Diğer İşler Komisyonu Kararları
4-Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
5-Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
6- 2021 Yılı Bütçesi
7-2021 Yılı Ücret Tarifesi
8-Hisse Satışı
9-İmar Planı Değişikliği
10-İmar Plan Notu Değişikliği
11-Tahsis ve İmar Planı Değişikliği
12-Takas
13- Mahalle Sınır Değişikliği ve Yeni Oluşturulacak Mahalleye İsim Verilmesi
14-Kapanış ve Temenniler