2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama
2-Taşıt Devri
3-Motosiklet Hibesi
4- Ticari Taksi Durağı Kapasite Artırımı
5-S Plaka Öğrenci Servisi İçin İhale (20 Adet)
6- Kira Bedeli Düzenlemesi
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
8-Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenlemesi
9-Şartlı Bağış
10-Hisse Satışı
11-Kamulaştırma
12-İmar Planı Değişikliği
13-Dilek Temenniler ve Kapanış