2020 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama
2-Kira Bedelinin Düzenlenmesi
3- Sepetli Araç Talebi
4- Öğrenci Servis Taşıma Ücret Tarifesi
5-Taksi Durağı Devri Talebi
6-Toplu Taşıma Seyahat Kartları Yönetmeliği
7-Çimento, Brikethane, Mermer Kesimi, Beton Santralleri ve Kum Ocaklarının Şehir Dışına Taşınmaları
8-Ticari Taksi Plakaları Hakkında
9-Millet Bahçesi
10-Mahsuplaşma
11-Hisse Satışı
12-İmar Planı Değişikliği
13-İmar Planı Değişikliği İptali
14-Kamulaştırma
15-Satış
16-Dilek Temenniler ve Kapanış