2020 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 20/07/2020 tarihinde olağanüstü Meclis toplantısını yapmak üzere aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 10:00’da Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2- Mahsuplaşma
3-İmar Planı Değişikliği
4- Dilek, Temenniler ve Kapanış