2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
3 – İmar ve Diğer İşler Komisyonu Üye Seçimi
4 – Encümen Üyesi Seçimi
5 – 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
6 – 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı
7 – Kadro İhdası
8 – Gazdaş Genel Kuruluna Görevlendirme
9 – Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
10 – Borçlanma Hakkında
11 – Taksi Durağı Devri İçin Ek Süre Talebi
12 – Ticari Taksi Plaka Bedeli
13 – Özel Halk Otobüslerine Yetki Verilmesi Hakkında(Düzeltme)
14 – Tahsis
15 – Taşınmaz Devri ve İmza Yetkisi Verilmesi
16 – Bulvar Cadde ve Sokak İsimleri Verilmesi Hakkında
17 – Kamulaştırma
18 – Hisse Satışı
19 – Mimar ve Estetik Komisyonu Kurulması
20 – İmar Planı Notu Değişikliği
21 – İmar Planı Değişikliği
22 – Taşınmaz Devri
23 – İmar Plan Değişikliğine İtiraz(225 ada, 10 parsel)
24 – Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
25 – Mücavir Alan Genişletilmesi
26 – Ücret Tarifesinin Değişikliği
27 Dilek, Temenniler ve Kapanış