TEBLİGAT Sayın; İnayet MERCİMEK

T.C.
KİLİS BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü

TEBLİGAT

Sayın; İnayet MERCİMEK

            Kilis İli, Merkez İlçesi, Şıhabdullah Mah. Dereboyu cad. No:40 Merkez / KİLİS           (pafta , ada 84, parsel 20)’te yer alan  yığma (taş) yapının KUZEY-DOĞU cephesinde bulunan 2 katlı kütlenin 1. kat Doğuya bakan cephesinin dış duvarının tamamen çöktüğü görülmüştür. Duvarlar statik gerilmelerden dolayı deformasyona uğrayıp derin çatlaklar oluşmuştur.  Yapının  can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yarattığı tespit edilmiştir. İlgili parselde bulunan yapının ivedilikle mal sahiplerince onarılması gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

12.06.2020