2020 Yılı Mayıs Ayı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 20/05/2020 tarihinde olağanüstü Meclis toplantısını yapmak üzere aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Çarşamba günü saat 11:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2- İller Bankasından Borçlanma İçin Yetki
3- Dilek, Temenniler ve Kapanış