2020 Yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 11/05/2020 tarihinde olağanüstü Meclis toplantısını yapmak üzere aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 10:00’da Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Özel Halk Otobüslerine Yetki Verilmesi Hakkında
3-Sulhname
4-Takas
5-İmar Planı Değişikliği
6-İtiraz
7-Dilek, Temenniler ve Kapanış