2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Personel Servis Plaka Talebi
3-Taksi Durağı Talebi
4-Tahsis (Düzeltme)
5-Talep
6- Hisse Satışı
7-Taşınmaz Devri
8-İmar Planı Değişikliği
9 Dilek, Temenniler ve Kapanış