2020 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-T Plaka Taksimetre Ücret Tarifesi Değişikliği
3-Taksi Durağı Devri
4-Türk Telekom ile 2020 Yılı Alt Yapı Çalışma Protokolü Yapılması Hakkında
5-Damperli Kamyon Alınması Hakkında
6-Baraj Suyu Hakkında
7-Sokak İsmi Değişikliği Hakkında
8-Tahsis
9-Satın Alma Hakkında
10-İmar Planı Değişikliği
11-Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
12-Hisse Satışı
13-Kamulaştırma
14-Talep
15 Dilek, Temenniler ve Kapanış