2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

Av. M. Abdi BULUT
Kilis Belediye Başkanı

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-İmar ve Diğer İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon Kararlarının Görüşülmesi
3-Meclis Tatil Ayının ve Toplantı Gününün Belirlenmesi
4-Denetim Komisyonu Oluşturulması
5-Sözleşmeli Personeller Hakkında
6-Motosiklet Alımı
7-2020 Maktu Mesai
8-Vidanjör Hakkında
9-Personel Servis Plaka Talebi
10-Semt Pazarları Kontrol, Denetim ve İdari Yaptırım Yönetmeliği
11-Taksi Durağı Devri
12-Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
13-Taksi Çağrı Zili 14-S Plaka Devri
15-Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Manyetik Kart Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında
16-Bulvar İsmi Verilmesi
17-İmar Planı
18-İmar Planı Değişikliği
19-Hisse Satışı
20-Kamulaştırma
21-Sulhname
22-Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
23- Dilek, Temenniler ve Kapanış