2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2019 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

Av. M. Abdi BULUT
Kilis Belediye Başkanı

GÜNDEM :
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Çalışma Yönetmeliği
3 – Şartlı Bağış
4 – Kamulaştırma
5 – Hisse satışı
6 – Tahsis
7 – İmar Planı Değişikliği
8 – Meclis Kararı İptali (İtiraz)
9 – M Plaka Devir Ücreti
10 – Ticari Taksi Durağında Araç Sayısı Artırımı
11 – S Plaka Devri Hakkında
12 – Dilek, Temenniler ve Kapanış