2019 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2019 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

Av. M. Abdi BULUT
Kilis Belediye Başkanı

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Kadro İptal-ihdas Hakkında
3-Göç İdaresi Birimi Kurulması Hakkında
4-2020 Yılı Ücret Tarifesi
5-2020 Yılı Bütçesi
6-Çocuk Meclisi Yönetmeliği Hakkında
7-Hisse Satışı
8-İmar Planı Değişikliği ve Düzenleme Sınırı
9-İmar Planı Değişikliği
10-Kamulaştırma
11-Talep
12-Hisse Satışı (İtiraz)
13-İhale
14-Tahsis
15-İmar Planı
16-Dilek, Temenniler ve Kapanış