21/10/2019 Olağanüstü Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 21/10/2019 tarihinde olağanüstü toplantı yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

Av. M. Abdi BULUT
Kilis Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Barış Pınarı Harekâtına Destek Bildirisinin Görüşülmesi
3 – Dilek, Temenniler Kapanış