2019 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2019 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

Av. M. Abdi BULUT
Kilis Belediye Başkanı

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-İçme Suyu ve/veya Kanalizasyon Tesislerine Zarar Verilmesi Durumunda Para Cezası
Uygulanması
3-Servis Araçlarının Devri Hk.
4-Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
5-Beton Mikserleri Hakkında
6-Parka İsim Verilmesi
7-Belediye Encümenine Yetki Verilmesi
8-Talep
9-İhale
1 (Kamulaştırma 11-İmar Planı Değişikliği
12-Taziye Evi İsim Verilmesi
13-Tahsis 14-Hisse Satışı
15-(2020-2024) Dönemi Stratejik Plan
16-EDS Projesi Hakkında
17-Dilek, Temenniler ve Kapanış