2019 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2019 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

Av. M. Abdi BULUT
Kilis Belediye Başkanı

GÜNDEM : 
1-Açılış ve Yoklama
2-İmar Planı ve Kamu Yararı Kararı
3-a)İmar Planı Değişiklikleri
b)İmar Planı Değişiklikleri
c)İmar Planı Değişiklikleri
4-THK Tahsis Edilen Taşınmazın Tahsisinin Kaldırılması
5-Ticari taksi Durak Değişikliği Ücret tarifesinin Yeniden Belirlenmesi
6-Dilek, Temenniler ve Kapanış