2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

Av. M. Abdi BULUT
Kilis Belediye Başkanı

GÜNDEM

l) Açılış ve Yoklama
2)Çiftçi Mallarını Koruma Kurumu Meclis Başkanı ve Murakabe Üyeleri Seçimi
3) 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı
4) Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
5) MADAD (Avrupa Birliği Suriye Krizine Karşı Bölgesel Güven Fonu) Alt Finansman
Anlaşması İçin Yetki Verilmesi
6) Motosiklet Alımı
7) Hisse Satışı
8)Kamulaştırma
9)Dilek,Temenniler ve Kapanış