SERVİS ARAÇLARI BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DENETLENİYOR.

Belediyemiz sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel firmalara personel taşımacılığı yapılan servis araçları Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince denetleniyor. Denetimde koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, araçların ve şoförlerin uygunluğu denetlenmektedir.