BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ OLARAK TOPLANDI

139

Kilis Belediyesi Meclis Salonunda Mayıs ayı Olağanüstü meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut başkanlık ederken, oturumda belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Özel Halk Otobüslerine Yetki Verilmesi Hakkında
3-Sulhname
4-Takas
5-İmar Planı Değişikliği
6-İtiraz
7-Dilek, Temenniler ve Kapanış