MAYIS AYI 5. BİRLEŞİM TOPLANTISI

46

Belediye Başkanımız Av. M.Abdi BULUT Başkanlığında Mayıs ayı 5. birleşim toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda gündem konuları görüşüldü.